Sương Anh

Bình An Hạnh Phúc

Tiền bạc vật thể ngoài thân

Đời còn lại một chữ nhân làm đầu

Bình an hạnh phúc mong cầu
Từ nay và mãi về sau lâu dài
Cuộc đời nhiều lắm sầu cay
Hôm nay vui sướng ngày mai chắc còn
Đường đời dốc đá đèo non
Từng bước vững chắc qua cơn muộn phiền
Sinh ra kiếp sống tiền duyên
Vui, buồn, lụy, khổ... nối liền theo nhau
Lời Phật dạy: sống vì nhau
Nghiệp chướng ta gặp, xin cầu phước may
Cho người luôn gặp điều hay
Số trời đã định, an bày cho ta
Chấp nhận vui sống chan hoà
Đi tìm đâu thấy, tự ta cho mình
Băn khoăn đọc một hồi kinh
Tâm an, trí tịnh, lòng bình, thân yên

 

Sương Anh

Được bạn: vdn 5.8.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Bình An Hạnh Phúc"