Sương Anh

Suối cạn Nguồn ?

Này anh suối cho em nhắn hỏi
Bữa giờ sao chẳng thấy đưa thư về
Nơi cuối dòng em chờ vớt thơ ghe
Đêm rằm sáng bên này, bên kia tối?

Hay là nay đã cạn nguồn con suối
Hoặc là anh đang đắm đuối si mê
Nói đi anh, em nhớ buổi hẹn thề
Anh hưá sẽ không bao giờ thơ cạn

Với người thơ một ngày như một tháng
Và đôi khi một thoáng ngỡ trăm năm
Bởi nợ duyên thơ đầu ắp tay nằm
Khi xa cách thời gian không ý niệm

Hay nắng hạn suối đang khô đắng miệng
Nước chanh đây, uống nhé mỉm cười lên
Trăng đang treo lơ lửng ở hiên thềm
Chờ sương đến gieo vần con suối thả

Đừng suối nhé, đừng để buồn gục ngã
Em đi rồi, thơ vẫn ở bên anh
Tiếng hoan ca cuả con suối trong lành
Không thể để khô khan thành vũng cát

 
Sương Anh

Được bạn: vdn 4.8.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Suối cạn Nguồn ?"