Sương Anh

Mái tranh Bên Suối

Văng vẳng trong mơ tiếng ai gọi mời
Này em, đến nhé! cùng ta rong chơi
Có nghe không tiếng suối phiá chân đồi
Âm thanh vang làm góc trời rung động

 
Ta đến nhé!... Đây rồi con suối mộng
Xuôi theo dòng, khung cảnh thật nên thơ
Cỏ cây reo vui chim hót...không ngờ!
Nơi vắng lặng có một con suối đẹp...

 
Trên đỉnh nguồn con chim đang khép nép
Mắt mở tròn vẻ ngơ ngác dễ thương
Nhìn đàn cá đuà giõn thác si cuồng
Vưà thích thú vưà sợ không dám xuống

 
Anh chờ tí, đôi chân em luống cuống
Bởi hồn thơ đang uống cảnh trong lành
Bầu không gian ôi...bát ngát tươi xanh

Đêm an bình ... mái nhà tranh bên suối
 
Sương Anh

Được bạn: vdn 4.8.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Mái tranh Bên Suối"