Sương Anh

Ráng Chiều

Đã hăm mốt giờ trời vẫn còn nắng
Mây xám bận rong chơi chưa chịu về
Ngày dài để cho nắng trải đam mê
Em mong nắng hãy còn đêm khoan xuống

 
Nhưng...hãy nhìn kià! Hằng nga luống cuống
Khép nép mình chờ nắng xuống lên ngai
Vầng trăng mười tám xinh đẹp trang đài
Đang chờ đợi bên chiều hoàng hôn muộn

 
Anh đến đây ngồi cho em tạm mượn
Lưng tựa lưng em hoạ vẽ bức tranh
Hoà giưã ngày đêm mầu sắc tạo thành
Cảnh Ráng Chiều...Anh ơi! Ôi...đẹp quá!

 
Nắng sáng - nắng chiều bên anh êm ả
Ta lặng người ngắm cảnh hoàng hôn rơi
Mùi hương sắc nồng cuả nắng trong đời
Cho em mãi xinh tươi hồng đôi má!
 
 
Ráng Chiều
 
 
Đã hăm mốt giờ trời vẫn còn nắng
Mây xám bận rong chơi chưa chịu về
Ngày dài để cho nắng trải đam mê
Em mong nắng hãy còn đêm khoan xuống

 
Nhưng...hãy nhìn kià! Hằng nga luống cuống
Khép nép mình chờ nắng xuống lên ngai
Vầng trăng mười tám xinh đẹp trang đài
Đang chờ đợi bên chiều hoàng hôn muộn

 
Anh đến đây ngồi cho em tạm mượn
Lưng tựa lưng em hoạ vẽ bức tranh
Hoà giưã ngày đêm mầu sắc tạo thành
Cảnh Ráng Chiều...Anh ơi! Ôi...đẹp quá!

 
Nắng sáng - nắng chiều bên anh êm ả
Ta lặng người ngắm cảnh hoàng hôn rơi
Mùi hương sắc nồng cuả nắng trong đời
Cho em mãi xinh tươi hồng đôi má!

 
Sương Anh 

Được bạn: vdn 1.8.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Ráng Chiều"