Sương Anh

Biển Nhớ Thuyền

Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông nhường nào (XQ)

Dù biển xanh kêu gào
Sóng vỗ về quấn quít
Thuyền vẫn cứ xa tít
Tiến thẳng hướng vào bờ

 
Tiếng sóng gầm thét vỗ
Cày xéo lòng đại dương
Con thuyền mãi cuối đường
Chìm khuất giưã gió mưa

 
Biển níu thuyền đu đưa
Sóng chưá đầy giông bão
Đẩy thuyền nghiêng chao đảo
Vẫn đi... để biển chờ

 
Biển nhớ thuyền phẩn nộ
Biển thương thuyền thẩn thờ
Dậy lên từng cơn sóng
Đánh vỗ làm cát đau

 
Nhìn biển sóng bạc đầu
Như tình em trắng xoá
Anh đi sầu lã chã
Lệ đẫm gối nhớ anh

 
Dỗi hờn cho qua nhanh
Đừng làm căng đau đớn
Ngờ vực ngày càng lớn
Quên trái tim hiền lành

Từng đêm lòng canh cánh
Muộn phiền làm trăn trở
Em nhớ anh - biển nhớ...
Yêu thế...xa sao đành!

Sương Anh

Được bạn: vdn 30.7.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Biển Nhớ Thuyền"