Sương Anh

HƯƠNG THƠ

Hương thơ bay toả khắp nơi nơi
Này hỡi tim ơi....xao xuyến rồi
Đâu đâu cũng thoảng hương ngào ngạt
Khắp vườn tràn ngập tứ thơ rơi...
Ngày xưa yếm thắm bên khung cửi
Kết sợi tơ tằm dệt ước mơ
Ngày nay thơ viết tình em gửi
Đan những mộng đời dệt áo thơ
Thơ như đã quyện vào hơi thở
Mất đi hồn sẽ chết, tim đau
Sống yêu thương, tình mãi dài lâu
Là thế đấy...nhớ nhau thắm thiết
Có những lúc thơ mang giá rét
Bởi gió Đông bão tuyết kéo về
Tiếng lá sầu thương khóc tỉ tê
Phải lià cành bởi Thu vàng uá
Tiếng thơ reo Xuân về ca muá
Rất dặt dìu, nhè nhẹ, nhịp nhàng
Khi rộn rã ve gọi Hạ sang
Mạnh mẽ, vui tươi, theo tiếng trống
Người yêu hỡi, hãy nuôi tim sống
Cho hương thơ bay bỗng trời trong
Cho tình thơ mang sắc tươi hồng
Đến với nhân gian... chung dệt mộng
Sương Anh

Được bạn: vdn 15.7.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "HƯƠNG THƠ"