Sương Anh

Anh Hùng Và Mỹ Nhân

Vạn dặm đường xa hoá lại gần
Thư bút anh hùng gặp mỹ nhân
Tình ý đổi trao...thơ ngọt mật
Say đắm Điêu Thuyền chết Đổng gia

 
Làm sao biết rõ lòng người ta
Câu hay mỹ ý...hẳn đâu là...
Mật ngọt chết ruồi...câu ngạn ngữ
Người xưa từng nói đâu sai mà...

 
Có lúc cách mặt tình vẫn thân
Tri âm, tri kỷ với câu vần
Khi vui, khi giận, khi buồn chán
Tình thơ chia xẻ...hết phân vân

 
Vậy đó thường dân với mỹ nhân
Những lúc đôi câu gieo thả vận
Người chờ người đợi... tơ duyên tới
Anh ơi... tình ấy, ai cũng cần...

 
 
Sương Anh

Được bạn: vdn 10.7.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Anh Hùng Và Mỹ Nhân"