Sương Anh

SUỐI MƠ


** **
 
 
Nhà ai bên suối mơ
Dòng trôi êm lửng lờ
Đêm ánh trăng sáng tỏ
Bóng nước thật nên thơ
 
Nguồn suối cứ tuôn rơi
Đẩy đưa lá dạt bờ
Em ngồi đây tay vớt
Mong thơ nhặt tình ơi!
 
Bao thu ngồi mong đợi
Đếm từng chiếc lá đời
Người đâu sao chẳng thấy
Hồn mê mãi chơi vơi...
 
Vẫn còn em, suối ơi!
Cung đàn hoà cùng suối
Tơ lòng rung muôn thuở
Tình yêu bao giờ nguôi


Đừng ngừng trôi, suối hỡi!
Hãy dòng thả nước trôi
Róc rách tình suối chảy
Theo năm tháng cùng người...


 

Được bạn: HB 04.07.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "SUỐI MƠ"