Sương Anh

TRI KỶ

Trần đời tri kỷ dễ mấy ai
Một thoáng gặp nhau - hiểu - nhớ hoài
Rảo bước đi tìm càng khó kiếm
Thiên lý đường đời gặp một - May!

 

Như hạt nước rơi sao hứng tay
Giữ người tri kỷ khó lắm này!
Mối tình bằng hữu luôn ghi nhớ
Khắc tạc vào lòng cảm mến đầy

 

Hội ngộ văn thơ ở chốn đây
Gặp người tri kỷ vần thơ hay
Chung trà thưởng ngoạn...hồn buông thả
Tửu nhập thơ đề...tình ngất ngây!

 

Tiếng đàn, cung nhạc trầm bỗng bay
Ngậm ngùi độc ẩm thơ say ngày
Tìm đâu bóng người tình chung mộng
Tri kỷ hiểu lòng - khó lắm thay!

 

Sương Anh

Được bạn: vdn 3.7.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "TRI KỶ"