Sương Anh

Anh Cho Em Mượn...


Anh cho em mượn, bờ vai
Bên anh ngày tháng miệt mài trong mơ
 
Anh cho em mượn, tình thơ
Để em ươm nhũng mộng mơ xuân thì
 
Anh cho em mượn, vần thi
Ghẹo mây, đuà gió, ôm ghì vầng trăng
 
Anh cho em mượn, trầm thăng
Quen đi nỗi nhớ, san bằng niềm đau
 
Anh cho em mượn, đời nhau
Để không còn thấy, tình sầu bơ vơ
 
Anh cho em mượn, câu thơ
Bài ca lục bát se tơ duyên mình 
 
Anh cho em mượn, bình minh
Suối mơ dệt mộng...thơ tình trao nhau..
 
Anh cho em mượn, vườn cau
Dây trầu leo quấn...bên nhau không rời.


 

Được bạn: HB 01.07.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Anh Cho Em Mượn..."