Sương Anh

TỪ TÂM

De Paris à Tổ Rồng
Đọc xong bài báo trong lòng cảm ngay
Tình yêu dân tộc phơi bày
Tâm tư vọng hướng lời đầy tình chân


Lạc Hồng, con cháu xa gần
Mỗi người một cách giúp nhân cứu đời
Á, Âu, Phi, Mỹ...xa vời
Nhưng chung chí hướng xa xôi cũng gần
Khi còn nhỏ lễ nghiã nhân
Lớn lên trí tín ân cần tham gia
Tùy tài tuỳ sức cho ra
Góp công xây dựng cho nhà Việt Nam.
Lời Mẹ dạy, là người phàm
Yêu thương là đích, thiện làm là chân
Giúp người những lúc họ cần
Không được ganh ghét sân si người nào
Bằng tình thương, lời ngọt ngào
Giáo gươm cũng bỏ, ác hào đều quy
Không nên ngần ngại nghĩ suy
Tùy sức mà giúp hiểm nguy hoá lành
Phải luôn gìn giữ TÂM thanh
Đó là ĐẠO HẠNH để thành người ngay
Ta là PHẬT _ PHẬT ta đây!
Có lòng NHÂN ÁI, PHÚC đầy đời vui!

Sương Anh

Được bạn: vdn 27.6.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "TỪ TÂM"