Sương Anh

NẾU...


 

 

Nếu hoá kiếp em xin làm chiếc lá
Muà Thu về gom nhặt những yêu thương
Kết thành nệm êm chăn ấm ngát hương
Anh yên ả quên chuyện tình vô vọng

 

Nếu hoá kiếp xin làm con suối mộng
Hát ru anh ngủ đêm say giấc nồng

Sẽ không còn thấy quạnh quẽ trong lòng
Hồn ấm áp quên đi bao mỏi mệt

 

Nếu hoá kiếp xin làm người có phép
Đầy quyền uy xoá hết những khổ đau
Cho người và người mãi yêu thương nhau
Chim chóc hót vui, hoa cười lá muá

 

Nếu hoá kiếp xin được làm tiên chuá
Cuả muôn loài vạn vật trên thế gian
Chiếc đuã thần đem tin yêu ngập tràn
Trên khắp mọi miền hân hoan hạnh phúc

 

 

Sương Anh

Được bạn: ATT 18.8.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "NẾU..."