Sương Anh

NGHIÊNG

Nghiêng vành nón e ấp nụ hoa tình
Nghiêng bờ vai nhỏ hương trinh đợi chờ
Nghiêng mái tóc thả những sợi tình mơ
Nghiêng bút gửi vài câu thơ thương nhớ

 
Nghiêng bóng chong đèn ngồi buồn than thở
Nghiêng gánh sầu để trút nỗi thương đau
Nghiêng vạt nắng để trốn vào đêm sâu
Nghiêng bầu rượu đuổi tình sầu đi khỏi

 
Nghiêng dáng đi cùng bước chân mệt mỏi
Nghiêng ngã cuộc tình cằn cỗi tim yêu
Nghiêng trời chiều cho hồn bớt quạnh hiu
Nghiêng đổ sạch những điệu buồn trăn trở ...

 
*****
Nghiêng làn tóc thả hồn mơ
Nghiêng vai nhẹ gánh đôi bờ tình xa
Nghiêng xe cổ mộ tức là
Nghiêng đời ngã xuống thân ta hoá bùn...

 
Sương Anh

Được bạn: vdn 20.6.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "NGHIÊNG"