Sương Anh

Sài Gòn _ Paris


Dưới chân tháp cổ Eiffel
Vườn hoa rực sắc, người xem dập diù
Nối hàng để được như ... diều
Bay lên đình Tháp có nhiều điều hay
Trên cao xanh ngát trời mây
Anh_Em hai đưá nắm tay dạo vòng
Anh xem...có thích lắm không?
Đây Montparnasse kia Concorde nè
Xa xa bóng Notre - Dame...
Và còn nhiều lắm...đêm về đẹp hơn!
Trời về chiều gió dịu cơn
Yên ả, hạnh phúc...thả hồn vào mơ...
Sông Seine nước chảy lửng lờ
Yên bình hạnh phúc là nhờ Paris
Bao nhiêu tình cảm khắc ghi
Không bút mực tả không thi-văn lời
Paris cho tôi một đời
Thanh bình, nhàn hạ, rạng ngời tin yêu
Tôi thương...thuơng Paris nhiều
Như Sài Gòn trước yêu kiều làm sao
Nhắc lại lòng thấy nao nao
Nay Paris sống vẫn trao tình về
Sài Gòn một thuở đam mê
Đâu rồi kỷ niệm hẹn thề xa xưa...
Tan trường kẻ đón người đưa
Một thời con gái...như vưà mới đây.
Sài Gòn cũ _ Paris nay
Dòng đời thay đổi...tình này không phai.
Sương Anh

Được bạn: vdn 12.6.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Sài Gòn _ Paris"