Sương Anh

TIẾNG VIỆT TÔI


 Tiếng Việt tôi... có sẵn nơi dòng máu
Ngay trong bụng Mẹ chín tháng cưu mang
Ra đời được học nói tiếng Việt nam
Từ Mẹ, từ Bác...nghiã làng, tình xóm

Đến hôm nay thì tôi đà khôn lớn
Tuy chỉ một lần được trở về thăm
Nhưng trong tôi ...tiếng Việt ngàn năm
Không bao giờ phai nhạt...dù viễn xứ

 

Nhớ lại thuở xưa ...bắt đầu học chữ
Cứ than hoài sao khó quá... mẹ ơi !
Muốn con đi học thì mẹ phải thời
Chở con đến Quick _ McDonald's ăn nhé !

 

Ngày từng ngày đi học từ thuở bé
Lớp vỡ lòng mỗi chủ nhật hằng tuần
Và bây giờ đã rành tiếng thông vần
Làm cô giáo dạy các em trở lại

 

Tôi mong muốn tiếng Việt sẽ còn mãi
Trên xứ người cùng tuổi trẻ tương lai
Rất cám ơn Mẹ, Bác, và những ai...
Giúp chúng tôi biết yêu thương tiếng Việt .

 


 

Sương Anh

Được bạn: vdn 3.6.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "TIẾNG VIỆT TÔI"