Sương Anh

QUÊ NGOẠI TÔI


  Quê Ngoại cuả tôi bãi cát dài
Nha Trang yêu dấu_ tuổi ô mai
Thường theo chúng bạn tìm bóng mát
Dưới những hàng dương cùng ôn bài  

         

Quê Ngoại cuả tôi rất hiền lành
Không nhiều mưa bão, núi bao quanh
Hàng dưà Chợ Mới như che chở
Ôm lấy ngôi nhà đất, mái tranh.


Quê Ngoại cuả tôi thật an bình
Không thường hay găp cảnh sinh linh
Kim thân Phật Tổ thiền đỉnh núi
Tháp tự Phật Bà độ chúng sinh  

                 

Quê Ngoại cuả tôi nay xa xôi

Hình bóng hôm nào kỷ niệm thôi!
Lật trang ảnh cũ hoài thương nhớ
Nay đã xa rồi_ Quê Ngoại tôi!

 

~~  ~~

Sương Anh

Được bạn: vdn 3.6.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "QUÊ NGOẠI TÔI"