Sương Anh

PARIS !!!

Kỳ quang thế giới rất tuyệt vời
Chỉ từ thanh sắt ốc vít thôi
Thế vẫn hơn trăm năm sừng sững
Tháp cổ Eiffel khách điếng lời...

 

Dòng nước sông Seine rất hữu tình
Vòng tay ôm trọn rất xinh xinh
Quấn quít Paris không nỡ mất
Lờ lững dòng trôi rất thanh bình

 

Gót hài đã mòn phố Paris
Kỷ niệm hình lưu in trong trí
Concorde, Sacré-Coeur, Mont-Parnasse
Louvre, Notre-Dame, vườn Tulerie ...

 

Thế nhưng...lòng vẫn thả hồn thi
Tình luyến gửi về phố Paris
Em tôi rất đẹp_Paris đó !
Quyến rũ, dịu dàng ...lưu bút ghi...!

 

Sương Anh

Được bạn: vdn 24.5.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "PARIS !!!"