Nhạc Sĩ:
Đức Trí
Trình Bày:
Lâm Nhật Tiến, Như Loan
Khi Giấc Mơ Về

Tân Nhạc - Tình yêu
(1) Khi giấc mơ đã quay trở về
Em vẫn không tin rằng
Có ngày em ra đón anh nơi cuối đường
Em nhớ không khi xưa ta gặp nhau
Chính cũng nơi đây ta ngồi mơ
Về giấc mơ nơi thiên đường
Rồi một ngày anh đi em buồn em khóc
Anh đâu hay biết bao đêm em thức
Nước mắt đầy vơi khóc theo đêm dài
Dù giờ này anh biết xa nhau năm tháng
Hôm nay anh cũng đã quay về đây
Bên em đêm ngày chẳng muốn chia tay
(2) Nhưng tiếc thay anh ơi những mộng mơ
Mãi cũng chỉ là những mộng mơ
Chẳng có thiên đường bao giờ
(3) Anh biết em trách anh cũng vì anh
Bước đi con đường nơi mà ta
Chẳng thể đến với nhau bao giờ
Ðường gập ghềnh anh đi
Riêng một mình anh đường dài anh đi
Nơi đây em đứng chẳng biết làm chi?
Chẳng biết nói gì?
Rồi chợt buồn em khóc anh đâu hay biết
Trong tim em chỉ có riêng mình anh
Yêu anh cho dù phải cách xa anh.
Hát lại (1), (3), (2)
Anh biết em trách anh cũng vì anh
Bước đi con đường nơi mà ta
Chẳng thể đến với nhau bao giờ

Nguồn: Mercury
Người đăng: Thành viên VN thư quán
Vào ngày 1 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Khi Giấc Mơ Về"