Nhạc Sĩ:
Đức Trí
Trình Bày:
Tam ca áo trắng
Sài gòn quê hương tôi

Tân Nhạc - Nhạc xuân
  • Bản nhạc này chưa có lời, Nếu có bạn nào nghe nhạc thấy thích thì xin chép dùm nhen

Nguồn: MS
Người đăng: Thành viên VN thư quán
Vào ngày 1 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Sài gòn quê hương tôi"