Macdung

Vóc Chiều


Mai dáng nhỏ
Màn chiều đêm lọt thỏm…
Xuân qua nhiều tóc tỏa một màu mây!
Ai đã hay…
Chiều về Bìm Bịp gọi…
Nước lớn ròng đùa ngạo bóng hoàng hôn.
Nét xanh qua…
Đò xưa nào trở lại?
Trắng khoảnh trời nứt nẻ đất cười vui.
Nụ dâu tươi đâu rồi?
Xa lắc lẻo…
Nhịp chèo khuya vời vợi ánh trăng tàn…
Hương lối cũ…
Tình sao thêm nỗi nhớ…
Nói lời thương…
Câu hát bỗng bảo dừng.
Đêm vắng vẻ…
Kia bình nước rót!
Gọi cho ai xế vóc muộn lưng đồi…
 
Saigon – 12.12.2018
MacDung
 

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 20 tháng 1 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "Vóc Chiều"