Lee

Lee


Ngày xưa bỏ thuốc lắm kẻ buồn
Người vui không ít, nỗi vu vơ
Thiếu vắng tìm vui bên hủ rượu
Muốn đầy hủ hỉ với nàng thơ

Đành rành bỏ rượu nhiều người quí
Nhưng đời còn có cái chi chi
Vốn thơ ít ỏi không màng đếm
Chẳng biết tìm vui với cái gì

Người xưa từng nói đời nam nhi
Nên biết chăng qua tứ đổ tường 
Ba món qua rồi còn món nữa
Một bức tường trơ đến lạ thường

Được bạn: ATT đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Lee"