Nhạc Sĩ:
Trần Tiến
Trình Bày:
Mỹ Linh
Chị Ơi (2)

Tân Nhạc - Nhạc xuân


 


 

 


Thế là chị ơi, rụng bông hoa gạo
Ô hay, trời không nín gió cho ngày chị sinh 
Ngày chị sinh, trời cho làm thơ
Cho nét buồn vui bốn mùa trăn trở
Cho làm câu hát để người lý lơi

Ngày chị sinh, trời cho làm thơ
Vấn vương với sợi tơ trời
Tình riêng bỏ chợ
Tình người đa đoan.

Nguồn: VNthuquan.net
Người đăng: Ct.ly
Vào ngày 6 tháng 12 năm 2011

Bình luận về bản nhạc "Chị Ơi (2)"