Tác Giả: LIÊN HƯƠNG

7 Tác Phẩm, Trang 1 / 1
  (60X60)

  Đã có: 27 người nhận xét.
  Tên ảnh: BIỂN ĐỘNG
  Tác giả: LIÊN HƯƠNG
  Tên ảnh: BIỂN ĐỘNG
  Thể loại: Tranh Xé Dán (Collage)
  Nhận xét:
  Lượt xem: 902 Lần.


  Đã có: 17 người nhận xét.
  Tên ảnh: CHỊ EM
  Tác giả: LIÊN HƯƠNG
  Tên ảnh: CHỊ EM
  Thể loại: Tranh Xé Dán (Collage)
  Nhận xét:
  Lượt xem: 837 Lần.


  Đã có: 9 người nhận xét.
  Tên ảnh: MÙA XUÂN CỦA CÚN
  Tác giả: LIÊN HƯƠNG
  Tên ảnh: MÙA XUÂN CỦA CÚN
  Thể loại: Tranh Xé Dán (Collage)
  Nhận xét:
  Lượt xem: 757 Lần.


  Đã có: 16 người nhận xét.
  Tên ảnh: PHỐ XƯA (bản mới)
  Tác giả: LIÊN HƯƠNG
  Tên ảnh: PHỐ XƯA (bản mới)
  Thể loại: Tranh Xé Dán (Collage)
  Nhận xét:
  Lượt xem: 681 Lần.


  Đã có: 7 người nhận xét.
  Tên ảnh: PHỐ XƯA
  Tác giả: LIÊN HƯƠNG
  Tên ảnh: PHỐ XƯA
  Thể loại: Tranh Xé Dán (Collage)
  Nhận xét:
  Lượt xem: 557 Lần.


  Đã có: 28 người nhận xét.
  Tên ảnh: TĨNH VẬT
  Tác giả: LIÊN HƯƠNG
  Tên ảnh: TĨNH VẬT
  Thể loại: Tranh Xé Dán (Collage)
  Nhận xét:
  Lượt xem: 504 Lần.


  Đã có: 8 người nhận xét.
  Tên ảnh: ĐƯỜNG XA
  Tác giả: LIÊN HƯƠNG
  Tên ảnh: ĐƯỜNG XA
  Thể loại: Tranh Xé Dán (Collage)
  Nhận xét:
  Lượt xem: 411 Lần.