Những bí ẩn của dải ngân hà

Những bí ẩn của dải ngân hà
Đạo diễn: DISCOVERY
Diễn Viên Chính:

Nhật bản 2008, phụ đề việt
Nguồn: Anhtrang.org
Được bạn: Mọt sách đưa lên
vào ngày: 4 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Phim "Những bí ẩn của dải ngân hà"