Nhạc Sĩ:
Nhạc Ngoại Quốc
Trình Bày:
Phương Thúy
Không thể quên được anh

Tân Nhạc - Tình yêu

Na na na, na na na na na na na, na na na.......
Sao không thể quên được anh trong trái tim.
Tình ơi đến sao vội đi để em suy tư.
Sao không thể quên được anh trong bóng đêm.
Chàng đâu biết đêm mình em vẫn kêu tên anh ...
Na na na, na na na na na na na, na na na.......


Sao không thể quên được anh trong trái tim.
Anh vui với bao tình nhân thoáng qua đêm đêm.
Nghe chua xót khi chợt em nghĩ tới anh.
Vì anh đã mang tình em tới chân trời nao.
Na na na, na na na na na na na, na na na.......
Đêm ... từng ... đêm ...
Nghe ... ngày mới sang.
Đâu rồi cánh tay đầy ái ân.


Người ơi đừng tiếc ... chi.
Người ơi đừng bước ... đi.
Hãy trở lại vì, Mãi yêu người,
Mãi mong chờ, Mãi tôn thờ ...
Na na na, na na na na na na na, na na na.......


Sao không thể quên được anh trong trái tim.
Tình ơi đến sao vội đi để em suy tư.
Sao không thể quên được anh trong bóng đêm.
Chàng đâu biết đêm mình em vẫn kêu tên anh ...
Na na na, na na na na na na na, na na na.......
Nghĩa là bóng đêm. Hoang đường với em.
Xin đừng, để em ngoài trái tim anh.
Và anh hãy nói .....
Rằng anh cần có... em
Và anh hãy nói .....
Sẽ ở lại hoài
Với em hoài ... Với em hoài ... Với em hoài ...
Na na na, na na na na na na na, na na na.......
Sao không thể quên được anh trong trái tim ...
Sao không thể quên được anh trong trái tim ...
Sao không thể quên được anh trong trái tim ...
Na na na, na na na na na na na, na na na....... 

Nguồn: vnthuquan.net
Người đăng: Tố Tâm
Ghi lời : Ct.Ly
Vào ngày 19 tháng 10 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Không thể quên được anh"