Nhạc Sĩ:
Phạm Duy
Trình Bày:
Trần Thái Hòa, Ngọc Hạ
LK :Còn Gì Nữa Đâu & Kiếp Nào Có Yêu Nhau

Tân Nhạc - Trữ tình, Êm ả
http://lilacblog.files.wordpress.com/2012/07/tran-thai-hoa-ngoc-ha-lien-khuc-con-gi-nua-daukiep-nao-co-yeu-nhau.mp3

Nguồn: Tố Tâm
Người đăng: Ct.Ly
Vào ngày 7 tháng 8 năm 2012

Bình luận về bản nhạc "LK :Còn Gì Nữa Đâu & Kiếp Nào Có Yêu Nhau"