Nhạc Sĩ:
Huy Phương
Trình Bày:
Quỳnh Dung, Tường Nguyên
Tiểu Cần Một Khúc Tình Ca

Tân Nhạc - Nhạc xuân


Về Trà Vinh, quê em đất mẹ Kiên Trung
Say hương lúa thơm đậm tình.
Mênh mang gió trên dòng sông
Tiểu cần miền quê em đó.
Cho anh gởi tặng bài thơ
Ai về Cửu Long thương nhớ
Mênh mông biển lúa xanh rờn.

Ơi…ơi hò ơi hò là hò ơi
Xuồng ai thấp thoáng trên sông,
Nước chảy xuôi dòng
Tiểu Cần đất mang phù sa,
Để người hát khúc tình ca.

Ơi…ơi hò ơi hò là hò ơi
Xuồng em tải gạo trên sông,
Nước chảy xuôi dòng
Tiểu Cần đất mang phù sa,
Để người hát khúc tình ca.

Tiểu Cần ơi quê em nắng chảy trên sông,
Xông xao tiếng chuông giọng hò,
Quê hương miền đất phù sa,
Anh về diều em trong nắng,
Trao nhau người em ngày xưa,
Mang tình giòng sông thương nhớ,
Thêm thương hạt nước yêu tình

Ơi…ơi hò ơi hò là hò ơi
Xuồng ai thấp thoáng trên sông,
Nước chảy xuôi dòng
Tiểu Cần đất mang phù sa,
Để người hát khúc tình ca.

Ơi…ơi hò ơi hò là hò ơi
Xuồng em tải gạo trên sông,
Nước chảy xuôi dòng
Tiểu Cần đất mang phù sa,
Để người hát khúc tình ca.

Nguồn: MS, VNthuquan.net
Người đăng: Ct.Ly
Vào ngày 9 tháng 12 năm 2011

Bình luận về bản nhạc "Tiểu Cần Một Khúc Tình Ca"