Nhạc Sĩ:
Chưa biết
Trình Bày:
Hạ Vy & Truưòng Vũ
Giàu Nghèo

Tân Nhạc - Trữ tình, Êm ả


Lần đầu gặp em anh đã thầm yêu
Nhưng anh quá nghèo làm sao ngỏ lời
Phận nghèo đâu dám trèo cao
Để rồi vướng mang khổ sầu
Chung lối về thấy em anh làm ngơ
Lần đầu gặp anh em cũng thầm yêu
Yêu nhưng nín lặng vì anh chưa ngỏ lời
Để rồi trên lối về chung phượng hồng rơi trên nối đi
Tiếng ve sầu hát nghe não lùng.
Em ơi đời anh thư sinh nghèo nàn
Phận nghèo tay trắng đôi tay
Em ơi nhìn anh lụa gấm cao sang
Nhà em kín cổng cao tường
Thì làm sao anh dám trèo cao
Anh ơi nhà em tuy cao ngời ngời
Nhưng lòng rộng lắm anh ơi
Anh ơi tình yêu đã chót trao nhau
Lòng em đã hiểu anh rồi
Thì ngại chi tiếng nỏi mỉa mai
Giờ thì lòng anh đã hiểu được em
Cao sang thấp hèn chẳng qua tiếng đồn
Chỉ cần tình nghĩa bền lâu
Nghèo giàu không ngăn cách đâu
Hai đứa mình vẫn chung nhịp cầu./

Nguồn: VNthuquan.net
Người đăng: Ct.Ly
Vào ngày 5 tháng 12 năm 2011

Bình luận về bản nhạc "Giàu Nghèo"