Nhạc Sĩ:
Chu Minh
Trình Bày:
Thanh Thanh Hiền
Huế gọi xuân sang

Tân Nhạc - Nhạc xuân
  • Bản nhạc này chưa có lời, Nếu có bạn nào nghe nhạc thấy thích thì xin chép dùm nhen

Nguồn: ms
Người đăng: Thành viên VN thư quán
Vào ngày 1 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Huế gọi xuân sang"