Nhạc Sĩ:
Nguyễn Ánh 9
Trình Bày:
Mai Lệ Huyền - Shayla
Không

Tân Nhạc - Nhạc xuân


Không ! Không !
Tôi không còn yêu em nữa                                          
Không ! Không !
Tôi không còn yêu em nữa
Không ! Không !
Tôi không còn yêu em nữa em ơi              

Tình đời thay trắng đổi đen
Tình đời còn lắm bon chen
Tình đời còn lắm đam mê
Nên tình còn lắm ê chề

Tình mình có nghĩa gì đâu
Tình mình đã lắm thương đau
Tình mình gian dối cho nhau
Thôi đành hẹn lại kiếp sau

Không ! không
Tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa
Không ! không
Tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa
Không ! không
Tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa em ơi ... 


 


Nguồn: VNthuquan.net
Người đăng: Ct.Ly
Vào ngày 5 tháng 6 năm 2012

Bình luận về bản nhạc "Không"