Nhạc Sĩ:
Chưa biết
Trình Bày:
Ái Vân
Đêm Vinh Quy

Tân Nhạc - Nhạc Vu Quy

A quan trạng đã về tới dầu làng mình rồi đây kìa

Ha hà há hà ha..............

Chồng tôi thi đỗ khoa này
bõ công kinh sử từ ngày lấy tôi
kẻo không thì chúng bạn cười
rằng tôi, rằng tôi nhan sắc cho người say mê
tôi hằng khuyên sớm khuyên trưa
Anh chưa thi đỗ thì chưa, thì chưa, chưa động phòng

Bao năm kinh sử dũa mài
gian nan vất vả mới có ngày, ngày hôm nay
Đêm nay hạnh phúc sum vầy
Công em sớm tối, Công em sớm tối
bao nặm nay anh xin đáp đền

Anh ơi chứ đi dâu mà vội mà vàng
đêm xuân, đêm xuân đang còn đó
chứ lo gì anh hỡi anh
đôi ta chứ đôi ta duyên nợ vợ chồng
Chuyện đền ơn đáp nghĩa lo gì anh ơi

Đêm xuân đêm xuân thanh vắng trôi nhanh
con Thạch Sùng nó tắc lưỡi thở than
Trách ai sao lạnh lùng, trách ai sao lạnh lùng
đợi trông đợi trông mong ngóng bao ngày
đêm vàng đã tới người ơi người ơi
cớ sao chưa hiệp vầyVì tầm em phải chạy Dâu
Vì chàng em khép kín phòng khuê
bao năm em dợi chờ
phận em chứ liễu yếu chứ mấy đào tơ
Xin ai hãy nhớ nhe nhàng mà chở che

Nàng ơi xin chớ ngại gì
Yêu em anh nâng nhưng nâng trứng
Thương nàng, thương nàng như hứng hoa
Hỡi em dấu yêu, em ơi. em hỡi
Xin em chớ ngại ngùng

Đêm nay mới thật là đêm
ai đem trăng sáng lên trên vườn chè
ai đem trăng sáng lên trên vườn chè

Nguồn: vnthuquan.net
Người đăng: Thành viên
Vào ngày 23 tháng 10 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Đêm Vinh Quy"