Cố Quận

Thơ Người Gợi Giấc Mơ Trôi


Thơ người gợi giấc mơ trôi
Áo xưa phượng vĩ đâu rồi sắc hương

Đêm qua mộng thấy sân trường
Âm con ve dưới chân tường cỏ xanh
Thấy môi mắt thủa xuân thanh
Em đi về giữa phố thành bên tôi

Thơ người nhớ giấc mơ trôi
Đường xưa phượng vĩ phai rồi còn đâu

Cố Quận

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 6 tháng 5 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "Thơ Người Gợi Giấc Mơ Trôi"