Đuyên Hồng

Hạ Về


Em về hạ cũng đến đâu đây
Đọt nắng tháng tư phủ vóc gầy
Phố xá trở mình cơn gió nhẹ
Mắt huyền tỏa rạng nét thơ ngây
 
Loa kèn nở trắng ngày qua phố
Ve sầu gọi bạn khắp đâu đây
Hình như năm cũ còn vương lại
Dăm nụ bằng lăng tím trên cây
 
Em về thăm ngoại đêm hôm đó
Thượng huyền chênh chếch mảnh trăng neo
Dạ lan thơm ngát chờ đầu ngõ
Đêm tím nằm nghe những dấu hài
 
Em về mang hạ trong làn gió
Mưa đổ chiều nghiêng cả cơn dài
Sao em bỏ nón chìa tay nhỏ
Hứng  giọt mưa rơi nhoẻn môi cười
 
Em về cành phượng đỏ đường hoa
Áo trắng tung tăng tuổi ngọc ngà
Giã biệt Hè ơi! Kỳ tốt nghiệp
Bạn bè cả lũ nước mắt sa…
 
April 19, 2022
Đuyên Hồng

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 21 tháng 4 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "Hạ Về"