Cố Quận

Đã Hết Rồi Ai Tuổi Học Trò


Đã hết rồi ai thủa đợi chờ
Người hương áo lụa trắng tà mơ
Xuân xưa tiết chớm hoàng mai bến
Hạ vãng mùa nay phượng vĩ bờ

Ừ thôi nhé giữ lấy riêng thời
Cửa khổng sân trình ấy bạn ơi
Bảng phấn cô thầy câu luận giảng
Mai ngoài ngõ gặp nhắc nhau lời


Cố Quận

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 20 tháng 11 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Đã Hết Rồi Ai Tuổi Học Trò"