Yên Sơn

CHỢT NHỚ


Thương chút tình xưa cũ
Bởi thăng trầm, chứ ai phụ tình ai
Thương hoài giọt nắng chiều phai
Lung linh đậu ráng cuối ngày mùa đông


Tình đã nhạt nhưng lòng khắc khoải
Như mây trời bay mãi nghìn năm
Lần theo dấu tích hương trầm
Tìm trong ảo ảnh chút đằm thắm xưa

Được bạn: HB 31/05/2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "CHỢT NHỚ"