Yên Sơn

CŨNG CHỈ LÀ ẢO ẢNH


ta vốn nhìn đời xanh thăm thẳm
trong mãi mê tìm kiếm bôn ba
rốt cuộc cũng trở về khởi điểm
bật cười xuân sắc đã phôi pha
có những ước mơ không với được
ngại ngùng nhân nghĩa đãi bôi thôi
ngày tàn tháng lụn không theo kịp
một kiếp phù sinh chỉ lỡ thời
ai có cùng ta uống chén đầy
kể như mơ ước ở trên mây
ở đâu cũng mặc không quan hệ
nhắc nhở làm chi, ta cứ say
tất cả ước mơ chỉ ước mơ
chung cuộc đời dài rượu với thơ
nghìn trùng xanh thẳm, đời khô cạn
thân thế mù tăm trăm mối tơ


Yên Sơn 
Pasadena, TX 12/91

Được bạn: vdn 13.5.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "CŨNG CHỈ LÀ ẢO ẢNH"