Nhạc Sĩ:
Duy Khánh
Trình Bày:
Duy Quang
Gió Về Miền Xuôi

Tân Nhạc - Trữ tình, Êm ả

Gió về miền xuôi anh đưa em cuối nẻo quê hương
Gió đầu non, gió lộng đầu gềnh
Đường em đi đường nở hoa khắp luống cầy
Trên đường em đi , đường nở hoa khắp chiến trường

Gió...gió về là về miền xuôi
Anh đưa em nước lớn nước ròng
Để em qua sông qua suối thăm chồng
Gió về miền xuôi qua bốn tỉnh năm hoài
Đò đón đưa, đưa ngược xuôi

Em ơi! em ơi đường về quê xa mấy bước, đường về quê xa mấy ngõ mà sao người nỡ bỏ tên đường
Trên đường em đi đường nở hoa khắp luống cầy
Trên đường em đi , đường nở hoa khắp chiến trường

Nguồn: vnthuquan.net
Người đăng: Thành viên
Vào ngày 15 tháng 9 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Gió Về Miền Xuôi"