Rdinh

NHẶT ĐÓA HOA VƯỜN


Tôi đi nhặt đóa hoa vườn
Để về gom lại sắc hương trong đời
Hoa hồng đại đóa thắm tươi                     
Hương thơm ngào-ngạt giữa đời thanh-xuân
 
Hồng leo đỏ rực bên sân
Cành cao cành thấp nét xuân la-đà
Kìa xem mấy cụm hồng trà
Cong-cong thân lượn hoa ra tứ bề
 
Thủy-tiên dăm bụi bên hè
Trắng, vàng hiện rõ hoa kề lá xanh
Tulip củ cũ  nhoi nhanh
Đỏ, vàng , xanh, tím đua tranh với đời
 
Ly-ly he-hé môi cười
Tỏa hương thơm ngát cho người ngẩn-ngơ
Hoa lê trắng đến vỡ bờ
Cánh bay lả tả … gọi  thơ gieo vần
 
Đào hồng chi-chít trên cành
Gió bay phơi-phới ru tình tuổi xanh
Chanh dây nở những đóa xinh
Nét hoa bện lớp xếp vành hoa văn
 
Hoa quỳnh chẳng nở về đêm
Ngát hương quỳnh nở cho xem ban ngày
Dạo vườn ngắm khắp đó đây
Hoa lạ nằm đó tên Tây … biết nào !
 
Bước chân ra tận bờ rào
Tìm giàn hoa cũ rõ mầu xứ quê
Mướp hương, dưa chuột vàng hoe
Bí bầu năm cánh sắc khoe trắng ngần
 
Hoa chanh ghẹo gió đưa làn
Mùi hương chân-chất… nhớ nàng chân quê
Cúc lên vàng khắp tư bề
Ngờ đâu nay đã quá hè… sang thu
 
Cây cao vàng lá lơ-thơ
Theo cơn gió cuốn đung-đưa rụng dần
Hỏi hoa  ? Xuân nở mấy lần
Sao ta mãi đứng tần-ngần với hoa !
 
RĐinh

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 19 tháng 9 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "NHẶT ĐÓA HOA VƯỜN"