Đặng Quang Chính

Tình thu


Thu đến rồi sao ... thu đến mau
Lá xanh còn đó ... lá chưa vàng
Ríu rít chim kêu cùng khắp chốn
Nhạc tình ngày đó vẫn còn vương

Thu đến có mang theo nỗi sầu
Như lá vàng rơi rụng dưới ao
Cỏ cây héo úa lòng sầu lắng
Cứ mãi chờ ai một mối tình
 
Thu đến lá thu vẫn cứ rơi
Lòng người sầu não cứ u sầu
Nai cứ vô tư trên lá bước
Người vui tình đến cứ luôn vui
 
Ai cản cuộc đời vốn đổi thay
Luật kia con tạo khá cơ cầu
Cứ vui cứ sầu luôn xoay chuyển
Hạ qua thu đến cứ luân phiên
 
Em ơi hè ấm tình xưa cũ
Thu đến tình thêm thắm thiết hơn
Tình ấy có vơi hay nồng thắm
Bởi ta còn tưởng nhớ nhau không...?!
 
 Đặng Quang Chính

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 19 tháng 9 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "Tình thu"