Nhạc Sĩ:
Ngoại Quốc
Trình Bày:
Hồng Ngọc
Đi Tìm Chúa Tôi

Thánh ca - Trữ tình, Êm ả
Thơ Lời: Đức Dũng

Này một hài nhi vừa sinh ra đời
Hãy đến mau kính dâng lạy người
Cùng báo tin vui cho muôn người
Chung lời thiên thần hát ca
Vinh danh Chúa khắp ngàn tầng cao
An bình trần thế ngay lành

Hang lừa tối tăm trong máng rơm hèn
Đơn nghèo vua Trời Chúa ta (x2)

Này người trần thế từ lâu mong chờ
Ấy thế cứ thế vẫn luôn ơ hờ
Người đã đến bên ta có đâu ngờ
Ngôi hai ra đời như lời người hứa xưa
Này ra đón Chúa vào nhà ta
Trong phận nghèo khách xa lạ

Giang rộng cánh tay tha thiết kêu mời
Xin ngài thăm nhà chúng ta. (x2)

Nguồn: vnthuquan-thuvienOnline
Người đăng: Mọt sách
Vào ngày 5 tháng 11 năm 2011

Bình luận về bản nhạc "Đi Tìm Chúa Tôi"