Nhạc Sĩ:
Trúc Hồ
Trình Bày:
Lâm Nhật Tiến
Làm Lại Từ Đầu

Tân Nhạc - Tình yêu
 

Làm lại từ đầu đi em,
Làm lại từ đầu nhe em
Vùi chôn đi chuyện quá khứ ưu phiền
Làm lại từ đầu đi em,
Làm lại từ đầu nhe em
Dù sao mình cũng đã yêu nhau

Đ.K.
Hãy thứ tha cho nhau,
Ngày mai trời sẽ sáng
Hãy thứ tha cho nhau lỗi lầm
Hãy thứ tha cho nhau,
Nhìn về ngày sắp đến
Hãy thứ tha cho nhau lỗi lầm

Làm lại từ đầu đi em,
Làm lại từ đầu nhe em
Tình yêu nào chẳng đắng cay ngọt ngào
Làm lại từ đầu đi em,
Làm lại từ đầu nhe em
Hãy cho và hãy nhận,
Để giữ lấy đời nhau

Nguồn: vnthuquan.net
Người đăng: Tố Tâm
Vào ngày 22 tháng 10 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Làm Lại Từ Đầu"