Nguyễn Hoàng

Gửi cho em


Muốn gửi cho em mùa thu Hà nội
Gửi những điều hương hoa sữa nói.
Có nhận không em hay là bối rối
Sài gòn ơi, bạn gái tôi ơi.
 
Nắng Sài gòn em có đủ rồi
Để tôi gửi màu vàng thu nhé.
Cái màu vàng dịu dàng như thể
Người Hà thành ở đất Thăng Long.
 
Tôi gửi kèm cả chút nhớ mong
Cho Sài gòn và cho em nữa.
Dấu nụ hôn vào hương hoa sữa
Cho gió mang vào làm rối tóc em.
 
Băn khoăn hoài chợt muốn gửi thêm,
Lời cầu chúc an lành hạnh phúc.
Mà đôi chân như đang thúc giục
Một ngày nào tôi sẽ vào thăm.
 
Sài gòn ơi nỗi nhớ âm thầm./.
 
 
Hà nội, 11/11/2006

Đã phổ nhạc ở link dưới đây:

http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=339740&mpage=5


Được bạn: HB 18.01.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Gửi cho em"