diệp thanh

bao giờ ta hết nợ thơ đây
ta nợ người nợ cả vần thơ
nợ áng mây chiều một giấc mơ
nợ vầng trăng bạc đêm mười sáu
lấp lánh dòng sông trôi lững lờ

ta nợ bốn mùa xoay mãi xoay
xuân hạ thu đông theo tháng ngày
tóc mây nay ngã màu sương khói
hương xưa rối bời cả chiều nay

ta nợ vần chữ nợ nhân gian
nợ nốt nhạc yêu rơi mênh mang
mông lung lời gió ru nhè nhẹ
cháy cả không gian cháy nồng nàn

ta nợ nhiều lắm đầy vòng tay
nợ đời nợ ngất ngưỡng cơn say
nợ tia nắng ấm đồi hoa cỏ
nao giờ ta hết nợ... thơ đây...

diệp thanh
07.2020

Được bạn: đưa lên
vào ngày: 20 tháng 9 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "bao giờ ta hết nợ thơ đây"