sgecstasy

Trăng


Khuyết hay tròn? Một vầng trăng tỏ
Như mộng đời hư thực thế gian
Trăng khuyết tròn muôn năm lặng lẽ
Bên kia bờ có thấy bình an

Ta đi tìm mộng ở trong mộng
Lạc bước chân đời giữa đảo điên
Buồn cuối mặt niềm riêng khép kín
Thơ kia giấu bão ở trong lòng

Sắc không luôn vẫn là câu hỏi
Buông bỏ mà sao tâm chẳng đành
Tay nắm giữ dù biết chẳng có
Nửa đời nhìn lại lệ rơi nhanh

Động hay tịnh? Gió thổi qua sông
Tiếng vỗ rì rào nước gợn sóng
Tìm đến câu kinh soi thấy bóng
Mắt nhìn đối diện khoảng hư không

sgecstasy

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 26 tháng 8 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Trăng"