Nguyễn Hoàng

TIỄN BIỆT

Thôi nhé lần cuối nhìn mặt nhau
Một người ra đi bao người đau.
Mắt nhòa yêu dấu dưới khung kính
Một bước rơi trong vạn thảm sầu.

Yêu thương khi sống nào kể siết
Giận hờn xa cách dấu cho qua.
Buồn khổ đớn đau ầm thầm gánh
Hạnh phúc, niềm vui chia làm quà.

Có kiếp khổ nào hơn kiếp sống
Về miền cực lạc người bỏ ta.
Âu vì nợ đời còn phủ bóng
Ta thời dương thế chưa buông tha.

Thôi nhé lần cuối ta lỡ hẹn
Bên kia hương khói là cuộc đời.
Người đi níu bước ta nào thể
Đành tiễn biệt người trong lệ rơi./.

Hà Nội, ngày 26/11/2011

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 21 tháng 3 năm 2013

Bình luận về Bài thơ "TIỄN BIỆT"