Anh Ngọc

Anh còn gì
Anh còn gì ngoài một trái tim yêu
Bạn bè quay lưng, người tình quay mặt
Đến chiếc bóng theo anh trên mặt đất
Cũng mờ đi khi vội tắt nắng chiều

Anh còn gì ngoài một trái tim yêu
Đập run rẩy bên trời như chiếc lá
Mong manh thế, chẳng cần cho ai cả
Quả bóng màu treo trong những giấc mơ

Anh còn gì ngoài những câu thơ
Những câu thơ cũng như người bất lực
Ngôn từ đẹp nhưng không ăn được
Người đói cơm, người đã bỏ đi rồi...

Được bạn: diên vỹ sưu tầm / đưa lên
vào ngày: 12 tháng 2 năm 2013

Bình luận về Bài thơ "Anh còn gì"