Nguyễn Chu Nhạc

Đông về đã rét thật rồi,


Đông về đã rét thật rồi,
mùa sang bỏ lại mình tôi trễ tràng
vì đâu đắm đuối thu vàng
chẳng qua vướng tội đa mang đấy mà,

Cuối mùa ngồng cải đã hoa
người ta xưa khác người ta bây giờ
người xưa mắc chứng thẫn thờ
người nay nhiễm bệnh thờ ơ cái tinh,

Xưa người ngả nón trông đình
chưa qua cầu đã rập rình gió bay
giờ chưa uống đã giả say
cái tình sòng phẳng nợ vay trả dần,

Hỡi ai mắc tội lần khân
dở hơi mơ cái xoay vần ngày xưa?...Nguyễn Chu Nhạc

Được bạn: Thanh Vân đưa lên
vào ngày: 11 tháng 1 năm 2023

Bình luận về Bài thơ "Đông về đã rét thật rồi,"