Nguyễn Chu Nhạc

Chiều Quê


Ai bảo,
ngày tháng mười,
chưa cười đã tối,
Ta
đợi chiều
vàng suộm cả chờ trông
một chút riêng
dang dở
bận lòng,...

Bỗng nhiên
thèm lắm mùi khói bếp
rơm rạ hanh nồng ấm mùa màng,
mằn mặn cá kho niêu
ngòn ngọt ngồng cải luộc
mâm cơm mẹ
ngàn lần hơn yến tiệc,
chiều lạnh se
gà sớm lên chuồng
chó thả rông
sủa theo bước người đi...

Ôi chiều quê
thương nhớ
đến cạn se
niềm mong mỏi
theo ta cùng năm tháng,
Đợi
chiều nay,
nhớ quay quắt
chiều
xưa...

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 12 tháng 10 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "Chiều Quê"