Cố Quận

Hoa Đào Trong Tuyết Giá


Hoa đào gặp tuyết giá đông sang
Phủ trắng nhành xanh lá võ vàng
Đỏ cánh hoa tàn phai hương sắc
Xuân đời viễn xứ nhớ mênh mang

Dạ kẻ tha hương...tiếc nuối ngày
Vàng tơ lụa áo thủa xưa bay
Chân theo mẹ buổi chùa hương thắp
Niệm khấn trời ban thọ phúc này

Hoa đào chịu tuyết với đông phong
Đứng ngẩn ngơ ai! Nát cõi lòng

Cố Quận

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 13 tháng 10 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "Hoa Đào Trong Tuyết Giá"