Đất nước, Con người 246 Tác Phẩm

Trang 6 / 13

1 2 3 4 5 6 7 » »»  Đã có: 27 người nhận xét.
  Tên ảnh: Hái dừa (Bến Tre)
  Tác giả: terragalleria
  Tên ảnh: Hái dừa (Bến Tre)
  Tác giả: terragalleria
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1727 Lần.


  Đã có: 15 người nhận xét.
  Tên ảnh: Chập chùng
  Tác giả: Phó Hồng Việt Bằng
  Tên ảnh: Chập chùng
  Tác giả: Phó Hồng Việt Bằng
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1695 Lần.


  Đã có: 14 người nhận xét.
  Tên ảnh: Hồ hoàn kiếm
  Tác giả: Chu Thông
  Tên ảnh: Hồ hoàn kiếm
  Tác giả: Chu Thông
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1650 Lần.


  Đã có: 17 người nhận xét.
  Tên ảnh: Bữa cơm Trước khi ngược dòng sông Lô 1968
  Tác giả: Võ An Ninh
  Tên ảnh: Bữa cơm Trước khi ngược dòng sông Lô 1968
  Tác giả: Võ An Ninh
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1641 Lần.


  Đã có: 34 người nhận xét.
  Tên ảnh: Cầu thê húc mùa hạ 1945
  Tác giả: Võ An Ninh
  Tên ảnh: Cầu thê húc mùa hạ 1945
  Tác giả: Võ An Ninh
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1635 Lần.


  Đã có: 18 người nhận xét.
  Tên ảnh: bó rơm ( lai châu)
  Tác giả: Jeroen Neele
  Tên ảnh: bó rơm ( lai châu)
  Tác giả: Jeroen Neele
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1603 Lần.


  Đã có: 23 người nhận xét.
  Tên ảnh: Làm cỏ lúa (đồng bằng sông cửu long)
  Tác giả: Jeroen Neele
  Tên ảnh: Làm cỏ lúa (đồng bằng sông cửu long)
  Tác giả: Jeroen Neele
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1586 Lần.


  Đã có: 11 người nhận xét.
  Tên ảnh: Hiển lâm các
  Tác giả: Nguyễn tấn Lộc
  Tên ảnh: Hiển lâm các
  Tác giả: Nguyễn tấn Lộc
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1554 Lần.
  Phong cảnh nước Mỹ

  Đã có: 39 người nhận xét.
  Tên ảnh: America 4
  Tác giả: Lá Chanh
  Tên ảnh: America 4
  Tác giả: Lá Chanh
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1506 Lần.


  Đã có: 18 người nhận xét.
  Tên ảnh: Cấy lúa
  Tác giả: Terragalleria
  Tên ảnh: Cấy lúa
  Tác giả: Terragalleria
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1485 Lần.
  Cùng với thể loai Close Up nhưng Tác giả thể hiện theo phong cách mới và sống động. Cám ơn Tác giả Duymy!

  Đã có: 20 người nhận xét.
  Tên ảnh: Ôi... đã quá...
  Tác giả: Duymy
  Tên ảnh: Ôi... đã quá...
  Tác giả: Duymy
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1469 Lần.


  Đã có: 16 người nhận xét.
  Tên ảnh: Chợ nơi bến sông(Cần thơ)
  Tác giả: Terragalleria
  Tên ảnh: Chợ nơi bến sông(Cần thơ)
  Tác giả: Terragalleria
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1453 Lần.


  Đã có: 18 người nhận xét.
  Tên ảnh: Xe tay ngoài Thanh (hoá) - năm 1935
  Tác giả: Võ An Ninh
  Tên ảnh: Xe tay ngoài Thanh (hoá) - năm 1935
  Tác giả: Võ An Ninh
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1415 Lần.


  Đã có: 14 người nhận xét.
  Tên ảnh: Vịnh neo thuyền trong Vịnh Hạ Long
  Tác giả: Jeroen Neele
  Tên ảnh: Vịnh neo thuyền trong Vịnh Hạ Long
  Tác giả: Jeroen Neele
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1379 Lần.


  Đã có: 12 người nhận xét.
  Tên ảnh: Cày ruộng
  Tác giả: Terragalleria
  Tên ảnh: Cày ruộng
  Tác giả: Terragalleria
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1368 Lần.


  Đã có: 15 người nhận xét.
  Tên ảnh: Một đoạn Tường thành Huế
  Tác giả: Nguyễn tấn Lộc
  Tên ảnh: Một đoạn Tường thành Huế
  Tác giả: Nguyễn tấn Lộc
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1357 Lần.


  Đã có: 12 người nhận xét.
  Tên ảnh: Chòi coi vó (Nha Trang)
  Tác giả: Terragalleria
  Tên ảnh: Chòi coi vó (Nha Trang)
  Tác giả: Terragalleria
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1348 Lần.


  Đã có: 5 người nhận xét.
  Tên ảnh: Nơi Vua đọc sách
  Tác giả: Nguyễn tấn Lộc
  Tên ảnh: Nơi Vua đọc sách
  Tác giả: Nguyễn tấn Lộc
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1338 Lần.

1 2 3 4 5 6 7 » »»